Categorieën
Carrière en Werk

Biogas is de weg naar een schoner milieu

Biogas: wat is het?

Als je het hebt over biogas dan spreek je over een type biologische brandstof. Dit zijn brandstoffen die goed zijn voor het milieu omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Een blik op de huidige wereld leert je dat er veel schadelijke stoffen worden uitgestoten in de vorm van verbranding via verbrandingsmotoren in allerlei apparaten. Dit gebeurt allemaal omdat er tot op heden veelal fossiele brandstoffen gebruikt worden die bij verbranding schadelijk zijn. Om meer en meer richting een schoner klimaat te schoon wordt er steeds breder ingezet op biogas.

Het ontstaan van biogas

Als je kijkt naar de manier waarop biogas ontstaat dan ontdek je dat het een werkelijk biologisch type brandstof is. Dat betekent zoveel als dat het gemaakt is uit natuurlijke producten. Wanneer men mest en afval afbreekt ontstaan bepaalde bacteriën. Hieruit wordt methaan gewonnen en van dat methaan wordt weer biogas gemaakt. Mest en afval zijn producten die continu geproduceerd kunnen worden omdat het restproducten zijn. Dit maakt het de ideale bron voor dit milieuvriendelijke type brandstof.

Biogas vroeger en nu

Kijk je naar vroeger dan ontdek je dat er ook toen al geregeld gebruik werd gemaakt van biobrandstoffen in de verbrandingsmotoren uit die tijd. Milieuvriendelijke bronnen werden gebruikt om deze aan te drijven. Zo kon men relatief goedkoop toch op brandstof rijden. Je praat dan over een periode rond de jaren 1900. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt en waren deze in grote getalen verkrijgbaar. Om deze reden waren ze niet al te duur en werd dit de meest favoriete bron voor brandstoffen in die tijd en lang daarna. Zelf nu rijd een groot gedeelte nog op deze brandstoffen die bij verbranding zeker schadelijk zijn. Gelukkig wordt er meer en meer ontdekt wat het belang is van inzetten van biogas.

Wat is het nut van biogas?

Biogas is een goede manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Doordat je gebruik maakt van natuurlijke producten is de verbanding van biogas niet schadelijk voor het milieu. Het is op deze manier een geweldige optie voor vele verbrandingsmotoren. Denk bijvoorbeeld aan generatoren in de energiesector. Deze zijn verantwoordelijk voor het van stroom voorzien van apparaten op plekken waar dat normaal gesproken niet kan, zoals evenementen en matrixborden boven de snelweg. Ook de vele verbrandingsmotoren in voertuigen en zeker in vrachtwagens hebben baat bij het gebruik van biogas. Meer en meer wordt er ingezet op het gebruik van biogas.

Categorieën
Carrière en Werk

Zijn duurzame energiebronnen de toekomst?

Wat betekent de term duurzame energiebronnen?

Tegenwoordig wordt de aandacht van vele bedrijven vooral binnen de energiesector verschoven naar duurzame energiebronnen. Dit zijn manieren om energie op te wekken die goed zijn voor het milieu. Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: duurzame energiebronnen zijn niet helemaal hetzelfde als hernieuwbare energiebronnen. Laatstgenoemde wordt gewonnen uit bronnen die hernieuwbaar zijn. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld gewassen steeds maar opnieuw gepland kunnen worden. Het verschil tussen deze is echter dat duurzame energiebronnen wél goed zijn voor het milieu en hernieuwbare energiebronnen minder ofwel niet goed zijn voor het milieu. Denk bij dat laatste aan energie uit biomassa: als dit uit voedingsgewassen wordt gewonnen, betekent dat dat er landbouwgrond wordt gebruikt en misschien zelfs bossen worden gekapt om de gewassen voor dit doel in te zetten. Niet echt duurzaam dus.

Tweede generatie bio-energie

Kijk je naar tweede generatie bio-energie dan zie je dat dit gewonnen wordt uit organische afvalstoffen. Deze materialen zouden geen ander meer kunnen dienen. Ten illustratie moet je denken aan tuinafval of frituurvet dat al is gebruikt. Ook delen van landbouwgewassen die oneetbaar zijn vallen onder deze noemer. Deze energiebronnen zijn perfect voor het winnen van bio-energie.

Met zonlicht energie opwekken

De alom bekende zonnepanelen zorgen natuurlijk ook voor het duurzaam opwekken van energie. Doordat er in Nederland geregeld genoeg zonlicht schijnt, is het voor veel bedrijven en zelfs huishoudens rendabel om met behulp van zonlicht energie op te wekken. Dit is onwijs goed voor het milieu, omdat er bij de winning hiervan totaal geen schadelijke stoffen vrijkomen. De hitte op de zonnepanalen wordt omgezet tot energie. De kleine hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van de panelen worden al gauw weer gecompenseerd. Erg duurzaam dus!

Energie halen uit water

Nederland is een waterland. Vandaar dat ook water gebruikt wordt om energie te winnen. Denk hier maar aan een waterrad. Deze wordt door het water in beweging gezet. Deze beweging zorgt voor wrijving en dat wordt weer omgezet in stroom. Ook bij dit proces gebruikt de energiewinning geen schadelijke stoffen. Een klein nadeel is dat niet op elke plek evenveel water beschikbaar is. Dit betekent dat deze vorm van energiewinning niet overal in te zetten is.

Windenergie: een onuitputtelijke bron

Een derde vorm van duurzame energiebronnen is windenergie. Steeds meer windmolens worden neergezet om van de wind gebruik te maken. Daar hebben we immers voldoende van in Nederland. De rotorbladen worden in beweging gezet door de wind en hierdoor ontstaat warmte. Deze warmte wordt omgezet in energie. En ook hier wordt de minieme hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van windmolens al gauw weer gecompenseerd. Duurzame energiebronnen zijn er in overvloed en gelden als de toekomst voor een schoon klimaat.

Categorieën
Carrière en Werk

De mogelijkheden van een bio brandstof

Een bio brandstof als toekomstbestendige oplossing

Met het klimaat in het achterhoofd wordt er de laatste tijd veel focus gelegd op de ontwikkelingen van bio brandstof. Bio is vanzelfsprekend de afkorting van biologisch: iets dat goed is voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn biodiesel en biogas. Een ontzettend groot voordeel van bio brandstoffen ten opzichte van fossiele brandstoffen is dat eerstgenoemde hernieuwbaar zijn. Fossielen brandstoffen zijn dit niet en zijn ook nog eens schadelijk voor het milieu.

Hoe komt een bio brandstof tot stand?

Een bio brandstof wordt gewonnen uit organische bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plantaardig en dierlijk materiaal. Wanneer deze worden bewerkt ontstaat een synthetische brandstof. Dit wil zeggen dat er meerdere bestanddelen worden gecombineerd tot één product. Per type bio brandstof verschilt het hoe product precies tot stand komt. Feit is wel dat alle milieuvriendelijke brandstoffen hernieuwbaar zijn en goed voor het milieu.

Bio brandstoffen werden jaren geleden al gebruikt

Ruim honderd jaar geleden was er ook al sprake van het gebruiken van biologische brandstoffen. Het hielp ook mee dat de fossiele variant op dat moment nog niet was ontdekt. Rond 1900 waren er al vele machines en voornamelijk auto’s die functioneerden op plantaardige oliën. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt. Deze waren op grote schaal en makkelijk te verkrijgen, waardoor velen dit type brandstof verkozen boven de milieuvriendelijke.

Welke soorten brandstof zijn bio?

Biobrandstof is een term die overkoepelend is: er zijn verschillende soorten brandstoffen die goed zijn voor het milieu. Denk hierbij aan biodiesel en biogas. Biodiesel wordt bijvoorbeeld gemaakt van vet dat vrijkomt wanneer vettige gewassen als maïs, graan en koolzaad worden samengeperst. Kijk je naar biogas dan zie je dat dit gemaakt wordt van het methaan dat vrijkomt bij het afbreken van mest en afval.

Een beter milieu met bio brandstoffen

Bovenstaande voorbeelden van bio brandstoffen zijn hernieuwbaar en dus niet eindig. Dit betekent dat er altijd een beroep op kan worden gedaan. Fossiele brandstoffen beginnen meer en meer op te raken. Om zich hierop voor te bereiden en met een beter milieu in ogenschouw focussen velen nu op het gebruik van milieuvriendelijke bio brandstoffen.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

De energie verschuift naar groen

Het belang van energie

Als je kijkt naar energie zie je dat dit overal is. Er zijn vele plekken waar energie inzet. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de energiesector. Daar worden aggregaten gebruikt om op plekken waar normaalgesproken geen stroom aanwezig is, apparaten toch te kunnen voorzien van stroom. Denk aan evenementen of matrixborden boven de snelweg. Echter is dat zeker niet de enige sector waar energie erg belangrijk is. Zo is daar ook de transportwereld. Hierin worden onwijs veel verbrandingsmotoren ingezet en daar speelt energie een immense rol. Met de juiste inzet van energie kan het klimaat namelijk gezonder worden. Vroeger werd er voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze waren in groten getale beschikbaar en daardoor goedkoper. Dit was de reden voor velen om hier gretig gebruik van te maken. Echter heeft dit, zoals nu steeds meer zichtbaar wordt, negatieve impact op het milieu en de leefomgeving van zowel mens als dier en plant.

Energie verkrijgen op plekken waar het nodig is

Aggregaten zorgen er voor dat er energie te krijgen is op plekken waar dit normaal gesproken niet kan. Van origine werkt een aggregaat met behulp van een verbrandingsmotor die loopt op diesel. Echter zit de energiesector niet stil om hier schonere varianten voor te ontwikkelen. Op dit moment is bijvoorbeeld een aggregaat waarop een accu kan worden aangesloten beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat het aggregaat alleen de verbrandingsmotor hoeft te gebruiken wanneer er een piek gevraagd wordt. De rest wordt opgevangen door de energie uit de accu. Dit is natuurlijk een mooie vooruitgang in de wereld van schone energie.

De toekomst van energie

Meer en meer wordt er überhaupt door mensen aandacht geschonken aan de toekomst van energie. Waar fossiel vroeger niet weg te denken was, komen nu alternatieven. Hybride en elektrische auto’s spelen daar bijvoorbeeld tevens een rol in. Maar ook bussen en treinen worden ontwikkeld om louter op stroom of waterstof te rijden. Vlak ook duurzame energie niet uit. Nederland zet steeds meer in op het genereren van stroom op een duurzame manier. Zo zullen er steeds meer windmolens en zonnepanelen in de landschappen te zien zijn. Door hierop meer en meer in te zetten komen er minder schadelijke stoffen zoals CO2 vrij in de lucht. Dit zorgt voor een schoner klimaat. Zo zie je dat de wereld van energie absoluut niet stilzit en zich steeds meer inzet voor een groener milieu.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

Het kopen van een aggregaat: waarom doe je dat?

Een aggregaat kopen voor jouw situatie

Een aggregaat kopen: wanneer doe je dat? Daarvoor moet je weten wat een aggregaat is. Deze apparaten worden ook wel generatoren genoemd. Het zijn in feite grote batterijen die je inzet om te beschikken over stroom op plekken waar normaliter geen stroom te verkrijgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groot festival. Dikwijls worden deze op grote grasvelden of andere uitgestrekte outdoor-gebieden georganiseerd. Omdat er geen stopcontacten midden in het weiland zitten biedt het kopen van een aggregaat de ideale oplossing. Maar evenementen zijn niet de enige mogelijkheid. Wat dacht je bijvoorbeeld van situaties waar de stroom absoluut niet mag wegvallen zoals bij ziekenhuizen of verzorgingstehuizen? Werknemers moeten te allen tijde de benodigde zorg kunnen bieden en zonder stroom valt een deel daarvan weg: levensgevaarlijk. Zo is een aggregaat kopen niet alleen nuttig maar soms ook levensreddend.

Nieuw of tweedehands: welke keuze maak je?

Als je besluit om een generator aan te schaffen dan hoef je niet standaard perse voor een nieuwe variant te gaan. Bedrijven met een breed assortiment hebben vaak ook gebruikte aggregaten beschikbaar. Deze zijn vooraf uiteraard goedgekeurd om verkocht te worden en zullen daarom zeker nog goed werken. Het is duurder om een nieuw aggregaat te kopen en dat is niet altijd nodig. Kijk naar de frequentie waarin jij het apparaat wilt inzetten en bepaal samen met de verkopende partij wat het beste bij jou past.

Let goed op het beschikbare vermogen

Van tevoren moet je goed bedenken wat je met het aggregaat wilt. Waarvoor ga jij het inzetten? Op basis daarvan beslis je welke variant je neemt. Er zijn namelijk vele varianten van groot tot klein. Deze hebben verschillende vermogens die ze kunnen leveren. Hierbij is het zaak dat je goed weet in welke range jij ongeveer zit. Een teveel aan vermogen is namelijk niet goed voor de apparatuur die aansluit op het aggregaat. Het zorgt voor eventuele kortsluiting of overbelasting. Tevens is een tekort aan vermogen ook niet de bedoeling omdat je daarmee de gewenste apparatuur niet van genoeg stroom kan voorzien. Als je niet weet wat het benodigde vermogen is kun je altijd een beroep doen op de expert binnen dit gebied.

Vraag de specialist om hulp

Deze specialist helpt jou graag om de beste keuze te maken. Zij hebben voldoende kennis in pacht om jou te helpen beslissen voor welke variant je moet kiezen. Misschien heb je zelfs nog speciale eisen? Leg die dan ook voor aan de partij waarmee jij wilt samenwerken. Zo behaal je samen het beste resultaat. Het is belangrijk dat jij tijdens het inzetten van het aggregaat niet hoeft te twijfelen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt: dit voorkom je door te overleggen met de specialist. Op deze manier weet je zeker dat je het juiste en meest passende aggregaat kopen zult.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

De reden waarom een aggregaat huren slim is

Een aggregaat huren voor noodstroom

Een aggregaat huren is vooral handig als je kijkt naar noodstroom: op sommige plekken is dit nodig om te voorkomen dat technische apparaten in hun geheel niet gebruikt kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is een ziekenhuis of een verzorgingstehuis. Hier worden mensen verzorgd en behandeld die elke dag zorg nodig hebben. Om die zorg te verlenen is er veel apparatuur nodig en die moeten op hun beurt weer van stroom worden voorzien. Kies je voor een aggregaat huren dan kun je ervan uitgaan dat je te allen tijde beschikt over deze benodigde stroom.

Voorkom stress in benauwde situaties

Wat de nachtmerrie is voor elke verpleger of verzorgende is dat er een stroomuitval komt waardoor apparatuur niet meer werkt en de benodigde zorg niet meer te bieden is. Dat kan in sommige gevallen desastreus aflopen en soms zelfs levensgevaarlijk zijn. Om hierop bedacht te zijn maakt dit soort instelling vaak de keuze voor een aggregaat, zodat zij deze kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Dit scheelt een enorme hoop aan stress omdat het personeel en alle andere betrokkenen niet hoeven na te denken over een oplossing maar gewoon kunnen blijven doorgaan met hun werk.

Tweedehands is absoluut niet slecht

Een tweedehands aggregaat huren is absoluut geen slecht plan. Voor sommigen heeft het woord tweedehands nog steeds een wat negatievere lading maar dat is echt niet nodig. De generatoren worden altijd goed nagekeken door de verhurende partij en worden uitsluitend verhuurt als deze nog goed functioneren. Daarnaast is het een hele groene optie omdat je niet voor elke aparte situatie een hele nieuwe generator hoeft te gebruiken. Vaak is dat ook totaal niet nodig aangezien er niet altijd heel veel draaiuren gemaakt worden met de grote batterij.

Andere redenen om een aggregaat te huren

Naast verpleeghuizen en ziekenhuizen maken ook andere sectoren gebruik van de mogelijkheid om een aggregaat te huren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een buurtcommissie die een tuinfeest organiseert? Of wat groter: een evenement dat zich afspeelt in een groot weiland. Ook de matrixborden die je boven de snelweg ziet hangen zijn vaak aangedreven door stroom die wordt opgewekt door een aggregaat. Zo zie je dat er verschillende mogelijkheden zijn om een generator in te zetten.

Overleg altijd met de specialist om de beste keuze te maken

Het is belangrijk dat jij de juiste keuzes maakt in generatoren huren. De beste generator voor jouw situatie levert het beste resultaat op en de minste schade. Het zou zonde zijn als je een teveel of een tekort aan stroom gebruikt waardoor jouw aangesloten apparatuur niet goed werkt. Ook zijn beiden schadelijk voor het aggregaat, wat natuurlijk makkelijk te voorkomen is door een nuttig overleg met de verhurende partij. Als jij een aggregaat wilt huren dan moet je zakendoen met een partij die daar verstand van heeft: zo haal jij het beste uit de mogelijkheden.

Categorieën
Carrière en Werk

Wat is loopbaanbegeleiding?

loopbaanbegeleiding

Tijdens je loopbaan kan je tegen problemen aanlopen. Deze problemen gaan soms weer snel voorbij, maar soms blijven ze hardnekkig hangen. Met loopbaanbegeleiding kan je met behulp van een loopbaancoach een plan maken voor de gewenste ontwikkelen van jou in je huidige werk.

Wat ga je doen bij loopbaanbegeleiding?

Bij loopbaanbegeleiding ga je aan de slag met meerdere stappen.

  • Ten eerste ga je kijken naar wie je bent, wat is je persoonlijkheid;
  • Vervolgens ga je kijken naar wat je kan, dit zijn je competenties. Dus je kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten;
  • Zodra de bovenstaande twee punten weet ga je kijken naar wat je wil, wat zijn je drijfveren, motivatie en interesses;
  • Daarna ga je kijken naar welke mogelijkheden je hebt, wat zijn je kansen. Kan je een carrièreswitch maken, ga je kijken naar een beroepskeuze of wellicht een studiekeuze;
  • Als laatste ga je kijken naar welke richting je opgaat, dit is je uiteindelijke keuze. Welk beroep kies je voor, wat voor soort baan wil je, wat voor organisatie wil je deel van uitmaken en wat zijn jouw argumenten hiervoor.

Moet je direct een loopbaancoach inschakelen?

Wanneer je vast zit in je werk en niet meer weet wat je nou precies moet gaan doen hoef je niet direct een professional in te schakelen. De eerste stappen van loopbaanbegeleiding kan je prima zelf zetten. Je kan beginnen met het maken van een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest  of studietest. Daarnaast kan je ook een arbeidstevredenheidtest doen, om te zien hoe je daadwerkelijk in je werk staat.

Dit hoef je niet allemaal alleen te doen. Het is vaak fijn en handig om andere mensen bij jouw loopbaanvragen te betrekken. Je kan met hen je testuitslagen bespreken en je kan ook met ze praten over jouw beroepswensen of dromen.

Mocht je er met behulp van je naasten nog niet uitkomen, dan kan je altijd nog voor loopbaanbegeleiding Zwolle kiezen. Dit is een professional die je kan helpen je doelen te bereiken. Deze persoon kan je helpen om de vragen en problemen die je hebt met je werk op te lossen en grondig aan te pakken. Daarnaast help een loopbaancoach je om meer inzicht in jezelf te krijgen.

Er zitten echter ook nadelen aan loopbaanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding kost best veel geld, omdat het vaak een individueel traject is. Je moet je persoonlijke problemen aan een vreemde vertellen en diegene er mee vertrouwen. Als laatste moet je toch nog echt zelf aan de slag gaan. Met loopbaanbegeleiding wordt je begeleid, je problemen worden niet voor je opgelost.