Categorieën
Carrière en Werk

Biogas is de weg naar een schoner milieu

Biogas: wat is het?

Als je het hebt over biogas dan spreek je over een type biologische brandstof. Dit zijn brandstoffen die goed zijn voor het milieu omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Een blik op de huidige wereld leert je dat er veel schadelijke stoffen worden uitgestoten in de vorm van verbranding via verbrandingsmotoren in allerlei apparaten. Dit gebeurt allemaal omdat er tot op heden veelal fossiele brandstoffen gebruikt worden die bij verbranding schadelijk zijn. Om meer en meer richting een schoner klimaat te schoon wordt er steeds breder ingezet op biogas.

Het ontstaan van biogas

Als je kijkt naar de manier waarop biogas ontstaat dan ontdek je dat het een werkelijk biologisch type brandstof is. Dat betekent zoveel als dat het gemaakt is uit natuurlijke producten. Wanneer men mest en afval afbreekt ontstaan bepaalde bacteriën. Hieruit wordt methaan gewonnen en van dat methaan wordt weer biogas gemaakt. Mest en afval zijn producten die continu geproduceerd kunnen worden omdat het restproducten zijn. Dit maakt het de ideale bron voor dit milieuvriendelijke type brandstof.

Biogas vroeger en nu

Kijk je naar vroeger dan ontdek je dat er ook toen al geregeld gebruik werd gemaakt van biobrandstoffen in de verbrandingsmotoren uit die tijd. Milieuvriendelijke bronnen werden gebruikt om deze aan te drijven. Zo kon men relatief goedkoop toch op brandstof rijden. Je praat dan over een periode rond de jaren 1900. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt en waren deze in grote getalen verkrijgbaar. Om deze reden waren ze niet al te duur en werd dit de meest favoriete bron voor brandstoffen in die tijd en lang daarna. Zelf nu rijd een groot gedeelte nog op deze brandstoffen die bij verbranding zeker schadelijk zijn. Gelukkig wordt er meer en meer ontdekt wat het belang is van inzetten van biogas.

Wat is het nut van biogas?

Biogas is een goede manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Doordat je gebruik maakt van natuurlijke producten is de verbanding van biogas niet schadelijk voor het milieu. Het is op deze manier een geweldige optie voor vele verbrandingsmotoren. Denk bijvoorbeeld aan generatoren in de energiesector. Deze zijn verantwoordelijk voor het van stroom voorzien van apparaten op plekken waar dat normaal gesproken niet kan, zoals evenementen en matrixborden boven de snelweg. Ook de vele verbrandingsmotoren in voertuigen en zeker in vrachtwagens hebben baat bij het gebruik van biogas. Meer en meer wordt er ingezet op het gebruik van biogas.

Categorieën
Carrière en Werk

Zijn duurzame energiebronnen de toekomst?

Wat betekent de term duurzame energiebronnen?

Tegenwoordig wordt de aandacht van vele bedrijven vooral binnen de energiesector verschoven naar duurzame energiebronnen. Dit zijn manieren om energie op te wekken die goed zijn voor het milieu. Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: duurzame energiebronnen zijn niet helemaal hetzelfde als hernieuwbare energiebronnen. Laatstgenoemde wordt gewonnen uit bronnen die hernieuwbaar zijn. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld gewassen steeds maar opnieuw gepland kunnen worden. Het verschil tussen deze is echter dat duurzame energiebronnen wél goed zijn voor het milieu en hernieuwbare energiebronnen minder ofwel niet goed zijn voor het milieu. Denk bij dat laatste aan energie uit biomassa: als dit uit voedingsgewassen wordt gewonnen, betekent dat dat er landbouwgrond wordt gebruikt en misschien zelfs bossen worden gekapt om de gewassen voor dit doel in te zetten. Niet echt duurzaam dus.

Tweede generatie bio-energie

Kijk je naar tweede generatie bio-energie dan zie je dat dit gewonnen wordt uit organische afvalstoffen. Deze materialen zouden geen ander meer kunnen dienen. Ten illustratie moet je denken aan tuinafval of frituurvet dat al is gebruikt. Ook delen van landbouwgewassen die oneetbaar zijn vallen onder deze noemer. Deze energiebronnen zijn perfect voor het winnen van bio-energie.

Met zonlicht energie opwekken

De alom bekende zonnepanelen zorgen natuurlijk ook voor het duurzaam opwekken van energie. Doordat er in Nederland geregeld genoeg zonlicht schijnt, is het voor veel bedrijven en zelfs huishoudens rendabel om met behulp van zonlicht energie op te wekken. Dit is onwijs goed voor het milieu, omdat er bij de winning hiervan totaal geen schadelijke stoffen vrijkomen. De hitte op de zonnepanalen wordt omgezet tot energie. De kleine hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van de panelen worden al gauw weer gecompenseerd. Erg duurzaam dus!

Energie halen uit water

Nederland is een waterland. Vandaar dat ook water gebruikt wordt om energie te winnen. Denk hier maar aan een waterrad. Deze wordt door het water in beweging gezet. Deze beweging zorgt voor wrijving en dat wordt weer omgezet in stroom. Ook bij dit proces gebruikt de energiewinning geen schadelijke stoffen. Een klein nadeel is dat niet op elke plek evenveel water beschikbaar is. Dit betekent dat deze vorm van energiewinning niet overal in te zetten is.

Windenergie: een onuitputtelijke bron

Een derde vorm van duurzame energiebronnen is windenergie. Steeds meer windmolens worden neergezet om van de wind gebruik te maken. Daar hebben we immers voldoende van in Nederland. De rotorbladen worden in beweging gezet door de wind en hierdoor ontstaat warmte. Deze warmte wordt omgezet in energie. En ook hier wordt de minieme hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van windmolens al gauw weer gecompenseerd. Duurzame energiebronnen zijn er in overvloed en gelden als de toekomst voor een schoon klimaat.

Categorieën
Carrière en Werk

De mogelijkheden van een bio brandstof

Een bio brandstof als toekomstbestendige oplossing

Met het klimaat in het achterhoofd wordt er de laatste tijd veel focus gelegd op de ontwikkelingen van bio brandstof. Bio is vanzelfsprekend de afkorting van biologisch: iets dat goed is voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn biodiesel en biogas. Een ontzettend groot voordeel van bio brandstoffen ten opzichte van fossiele brandstoffen is dat eerstgenoemde hernieuwbaar zijn. Fossielen brandstoffen zijn dit niet en zijn ook nog eens schadelijk voor het milieu.

Hoe komt een bio brandstof tot stand?

Een bio brandstof wordt gewonnen uit organische bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plantaardig en dierlijk materiaal. Wanneer deze worden bewerkt ontstaat een synthetische brandstof. Dit wil zeggen dat er meerdere bestanddelen worden gecombineerd tot één product. Per type bio brandstof verschilt het hoe product precies tot stand komt. Feit is wel dat alle milieuvriendelijke brandstoffen hernieuwbaar zijn en goed voor het milieu.

Bio brandstoffen werden jaren geleden al gebruikt

Ruim honderd jaar geleden was er ook al sprake van het gebruiken van biologische brandstoffen. Het hielp ook mee dat de fossiele variant op dat moment nog niet was ontdekt. Rond 1900 waren er al vele machines en voornamelijk auto’s die functioneerden op plantaardige oliën. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt. Deze waren op grote schaal en makkelijk te verkrijgen, waardoor velen dit type brandstof verkozen boven de milieuvriendelijke.

Welke soorten brandstof zijn bio?

Biobrandstof is een term die overkoepelend is: er zijn verschillende soorten brandstoffen die goed zijn voor het milieu. Denk hierbij aan biodiesel en biogas. Biodiesel wordt bijvoorbeeld gemaakt van vet dat vrijkomt wanneer vettige gewassen als maïs, graan en koolzaad worden samengeperst. Kijk je naar biogas dan zie je dat dit gemaakt wordt van het methaan dat vrijkomt bij het afbreken van mest en afval.

Een beter milieu met bio brandstoffen

Bovenstaande voorbeelden van bio brandstoffen zijn hernieuwbaar en dus niet eindig. Dit betekent dat er altijd een beroep op kan worden gedaan. Fossiele brandstoffen beginnen meer en meer op te raken. Om zich hierop voor te bereiden en met een beter milieu in ogenschouw focussen velen nu op het gebruik van milieuvriendelijke bio brandstoffen.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

De energie verschuift naar groen

Het belang van energie

Als je kijkt naar energie zie je dat dit overal is. Er zijn vele plekken waar energie inzet. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de energiesector. Daar worden aggregaten gebruikt om op plekken waar normaalgesproken geen stroom aanwezig is, apparaten toch te kunnen voorzien van stroom. Denk aan evenementen of matrixborden boven de snelweg. Echter is dat zeker niet de enige sector waar energie erg belangrijk is. Zo is daar ook de transportwereld. Hierin worden onwijs veel verbrandingsmotoren ingezet en daar speelt energie een immense rol. Met de juiste inzet van energie kan het klimaat namelijk gezonder worden. Vroeger werd er voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze waren in groten getale beschikbaar en daardoor goedkoper. Dit was de reden voor velen om hier gretig gebruik van te maken. Echter heeft dit, zoals nu steeds meer zichtbaar wordt, negatieve impact op het milieu en de leefomgeving van zowel mens als dier en plant.

Energie verkrijgen op plekken waar het nodig is

Aggregaten zorgen er voor dat er energie te krijgen is op plekken waar dit normaal gesproken niet kan. Van origine werkt een aggregaat met behulp van een verbrandingsmotor die loopt op diesel. Echter zit de energiesector niet stil om hier schonere varianten voor te ontwikkelen. Op dit moment is bijvoorbeeld een aggregaat waarop een accu kan worden aangesloten beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat het aggregaat alleen de verbrandingsmotor hoeft te gebruiken wanneer er een piek gevraagd wordt. De rest wordt opgevangen door de energie uit de accu. Dit is natuurlijk een mooie vooruitgang in de wereld van schone energie.

De toekomst van energie

Meer en meer wordt er überhaupt door mensen aandacht geschonken aan de toekomst van energie. Waar fossiel vroeger niet weg te denken was, komen nu alternatieven. Hybride en elektrische auto’s spelen daar bijvoorbeeld tevens een rol in. Maar ook bussen en treinen worden ontwikkeld om louter op stroom of waterstof te rijden. Vlak ook duurzame energie niet uit. Nederland zet steeds meer in op het genereren van stroom op een duurzame manier. Zo zullen er steeds meer windmolens en zonnepanelen in de landschappen te zien zijn. Door hierop meer en meer in te zetten komen er minder schadelijke stoffen zoals CO2 vrij in de lucht. Dit zorgt voor een schoner klimaat. Zo zie je dat de wereld van energie absoluut niet stilzit en zich steeds meer inzet voor een groener milieu.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

Het kopen van een aggregaat: waarom doe je dat?

Een aggregaat kopen voor jouw situatie

Een aggregaat kopen: wanneer doe je dat? Daarvoor moet je weten wat een aggregaat is. Deze apparaten worden ook wel generatoren genoemd. Het zijn in feite grote batterijen die je inzet om te beschikken over stroom op plekken waar normaliter geen stroom te verkrijgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groot festival. Dikwijls worden deze op grote grasvelden of andere uitgestrekte outdoor-gebieden georganiseerd. Omdat er geen stopcontacten midden in het weiland zitten biedt het kopen van een aggregaat de ideale oplossing. Maar evenementen zijn niet de enige mogelijkheid. Wat dacht je bijvoorbeeld van situaties waar de stroom absoluut niet mag wegvallen zoals bij ziekenhuizen of verzorgingstehuizen? Werknemers moeten te allen tijde de benodigde zorg kunnen bieden en zonder stroom valt een deel daarvan weg: levensgevaarlijk. Zo is een aggregaat kopen niet alleen nuttig maar soms ook levensreddend.

Nieuw of tweedehands: welke keuze maak je?

Als je besluit om een generator aan te schaffen dan hoef je niet standaard perse voor een nieuwe variant te gaan. Bedrijven met een breed assortiment hebben vaak ook gebruikte aggregaten beschikbaar. Deze zijn vooraf uiteraard goedgekeurd om verkocht te worden en zullen daarom zeker nog goed werken. Het is duurder om een nieuw aggregaat te kopen en dat is niet altijd nodig. Kijk naar de frequentie waarin jij het apparaat wilt inzetten en bepaal samen met de verkopende partij wat het beste bij jou past.

Let goed op het beschikbare vermogen

Van tevoren moet je goed bedenken wat je met het aggregaat wilt. Waarvoor ga jij het inzetten? Op basis daarvan beslis je welke variant je neemt. Er zijn namelijk vele varianten van groot tot klein. Deze hebben verschillende vermogens die ze kunnen leveren. Hierbij is het zaak dat je goed weet in welke range jij ongeveer zit. Een teveel aan vermogen is namelijk niet goed voor de apparatuur die aansluit op het aggregaat. Het zorgt voor eventuele kortsluiting of overbelasting. Tevens is een tekort aan vermogen ook niet de bedoeling omdat je daarmee de gewenste apparatuur niet van genoeg stroom kan voorzien. Als je niet weet wat het benodigde vermogen is kun je altijd een beroep doen op de expert binnen dit gebied.

Vraag de specialist om hulp

Deze specialist helpt jou graag om de beste keuze te maken. Zij hebben voldoende kennis in pacht om jou te helpen beslissen voor welke variant je moet kiezen. Misschien heb je zelfs nog speciale eisen? Leg die dan ook voor aan de partij waarmee jij wilt samenwerken. Zo behaal je samen het beste resultaat. Het is belangrijk dat jij tijdens het inzetten van het aggregaat niet hoeft te twijfelen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt: dit voorkom je door te overleggen met de specialist. Op deze manier weet je zeker dat je het juiste en meest passende aggregaat kopen zult.

Categorieën
Carrière en Werk Uncategorized

De reden waarom een aggregaat huren slim is

Een aggregaat huren voor noodstroom

Een aggregaat huren is vooral handig als je kijkt naar noodstroom: op sommige plekken is dit nodig om te voorkomen dat technische apparaten in hun geheel niet gebruikt kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is een ziekenhuis of een verzorgingstehuis. Hier worden mensen verzorgd en behandeld die elke dag zorg nodig hebben. Om die zorg te verlenen is er veel apparatuur nodig en die moeten op hun beurt weer van stroom worden voorzien. Kies je voor een aggregaat huren dan kun je ervan uitgaan dat je te allen tijde beschikt over deze benodigde stroom.

Voorkom stress in benauwde situaties

Wat de nachtmerrie is voor elke verpleger of verzorgende is dat er een stroomuitval komt waardoor apparatuur niet meer werkt en de benodigde zorg niet meer te bieden is. Dat kan in sommige gevallen desastreus aflopen en soms zelfs levensgevaarlijk zijn. Om hierop bedacht te zijn maakt dit soort instelling vaak de keuze voor een aggregaat, zodat zij deze kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Dit scheelt een enorme hoop aan stress omdat het personeel en alle andere betrokkenen niet hoeven na te denken over een oplossing maar gewoon kunnen blijven doorgaan met hun werk.

Tweedehands is absoluut niet slecht

Een tweedehands aggregaat huren is absoluut geen slecht plan. Voor sommigen heeft het woord tweedehands nog steeds een wat negatievere lading maar dat is echt niet nodig. De generatoren worden altijd goed nagekeken door de verhurende partij en worden uitsluitend verhuurt als deze nog goed functioneren. Daarnaast is het een hele groene optie omdat je niet voor elke aparte situatie een hele nieuwe generator hoeft te gebruiken. Vaak is dat ook totaal niet nodig aangezien er niet altijd heel veel draaiuren gemaakt worden met de grote batterij.

Andere redenen om een aggregaat te huren

Naast verpleeghuizen en ziekenhuizen maken ook andere sectoren gebruik van de mogelijkheid om een aggregaat te huren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een buurtcommissie die een tuinfeest organiseert? Of wat groter: een evenement dat zich afspeelt in een groot weiland. Ook de matrixborden die je boven de snelweg ziet hangen zijn vaak aangedreven door stroom die wordt opgewekt door een aggregaat. Zo zie je dat er verschillende mogelijkheden zijn om een generator in te zetten.

Overleg altijd met de specialist om de beste keuze te maken

Het is belangrijk dat jij de juiste keuzes maakt in generatoren huren. De beste generator voor jouw situatie levert het beste resultaat op en de minste schade. Het zou zonde zijn als je een teveel of een tekort aan stroom gebruikt waardoor jouw aangesloten apparatuur niet goed werkt. Ook zijn beiden schadelijk voor het aggregaat, wat natuurlijk makkelijk te voorkomen is door een nuttig overleg met de verhurende partij. Als jij een aggregaat wilt huren dan moet je zakendoen met een partij die daar verstand van heeft: zo haal jij het beste uit de mogelijkheden.

Categorieën
Mobiel en Telecom

Gsm herstellen Antwerpen

Gsm herstellen Antwerpen

Vandaag wil ik jullie iets vertellen over GSM herstellen Antwerpen. Ik liep vorige week bellend door het centrum tot ik plots op mijn schouder getikt werd door een goede vriend. Ik schrok en liet mijn gsm op de grond vallen. Ik raapte hem snel van de grond, maar helaas was mijn scherm gebarsten en zat vol met soort van inkt vlekken. Op mijn vriend zijn gsm hebben we naar een herstel bedrijf gezocht en kwamen we al snel bij De Telefoon Reparatie Winkel in Antwerpen uit. We belden en konden direct langskomen en wachten op de gsm reparatie. We pakte de metro en gingen direct op pad. Na 20 minuten kwamen we aan en gelukkig kon 1 van de monteurs ons gelijk helpen. Met een nieuw scherm zou alles weer opgelost zijn dacht hij.

Een gsm herstelling met een professionele aanpak

Toen we naar De Telefoon Reparatie Winkel belde voor een gsm herstelling zeiden ze ons al wat het ging kosten en dat het met een klein uurtje hersteld zou zijn. We kwamen de winkel in Antwerpen binnen. Vulde mijn gegevens in en mijn gsm werd direct onder handen genomen. Wij konden intussen lekker warm wachten onder genot van een kopje thee. Ik vroeg mijn vriend online verder te zoeken of we deze reparatie elders nog goedkoper konden laten uitvoeren. Toch fijn om te weten of je wel echt bij een goede winkel terecht bent gekomen. Gelukkig konden we deze reparatie niet echt goedkoper vinden. De prijs was hier meestal goedkoper en op sommige plaatsen schilde het tot wel 20 euro. Dus we zaten echt goed. Ook kreeg ik 2 jaar garantie op mijn nieuwe scherm.

Na de herstelling

Toen mijn gsm in Antwerpen weer netjes hersteld was mocht ik hem testen en nakijken of alles weer werkte en of het er weer netjes uitzag. Tot mijn grote verbazing zag ik geen verschil met voor de reparatie. Het was echt super netjes. Helemaal gelukkig rekende ik af en kon alle functies op mijn gsm weer gebruiken. Blij als een kind was ik. Omdat ik dit een top ervaring vond wilde ik deze met jullie delen. Voor een Gsm herstelling in Antwerpen ga je zeker naar De Telefoon Reparatie Winkel.

Categorieën
Mobiel en Telecom

iPhone batterij reparatie

iPhone batterij reparatie

Heb jij al wel eens een iPhone batterij reparatie nodig gehad? Ik denk het wel of heb je gewoon een nieuwe gekocht? Het is namelijk zo dat na elke update je batterij langzaam sneller leeg gaat. Dit is erg logisch, omdat na elke update je iPhone een zwaardere software krijgt en dat gaat ten kosten van je iPhone batterij. Het eerste jaar merkt je daar niet heel veel van. Meestal in het 2de jaar ga je het merken en hoe oudere je iPhone hoe meer je het merkt. Daarom is er ook geen vast termijn aan te plakken wanneer je het beste de batterij van je iPhone kan laten vervangen. Wij zeggen altijd: vervang je batterij pas als je er zelf gek van word. Is je iPhone binnen enkele uren leeg? Is de batterij wispelturig? Dan kan je je iPhone batterij laten vervangen.

Laat je iPhone Accu niet zomaar vervangen

Bij De Telefoon Reparatie Winkel krijgen we soms het verzoek een iPhone batterij te vervangen van een 2 jaar oude iPhone, omdat hij geen 2 dagen meer mee kan gaan. Natuurlijk leggen we dan uit dat het normaal is en je geen iPhone batterij reparatie nodig hebt. Daarom is het ook erg belangrijk dat je niet zomaar een iPhone reparatie aanvraag, maar ook altijd goed je probleem omschrijft. Ander ga je voor een nieuwe iPhone batterij betalen en na de montage met je geen enkel verschil en zal je misschien al snel denken dat  je bent opgelicht.

Garantie op je batterij

Als wij een nieuwe batterij in je iPhone hebben geïnstalleerd krijg je daar altijd 6 maanden garantie op. Je zal je nu afvragen waarom geen jaar of 2 jaar? Dit kan je uitleggen. Na het vervangen van je batterij kunnen wij niet zien hoe je zelf met je iPhone omgaat. We kunnen niet zien welke kwaliteit lader je gebruik en ook niet hofje powerbanks of iets dergelijks gebruikt. Dit heel namelijk allemaal invloed op de levensduur van je batterij. Wil je dat je batterij van je iPhone lang meegaat? Zorg dat dat je goede kwaliteit opladers gebruikt en geen powerbanks. Dan kom je al een heel eind

Categorieën
Online winkelen

Waarom een cirkel truss je evenement professioneler maakt

Kies voor een cirkel truss

Staat er op je planning om een evenement te organiseren dan kan het interessant zijn om te kijken naar de mogelijkheden van een cirkel truss. Een truss is een aluminium buisconstructie die gemaakt is om audiovisueel materiaal de lucht in te krijgen. Bij vele evenementen worden deze elementen ingezet om het technisch ontwerp precies te kunnen naleven. Maar wat zijn de voordelen van het gebruiken van een cirkel truss? Waarom nou juist zo’n ontwerp? In dit artikel lees je een aantal redenen en ontdek je waar je op moet letten.

Een opvallend ontwerp trekt de aandacht

Een ontwerp van trussen kan als je wil de aandacht trekken. Zeker wanneer je het inzet op een manier die niet iedereen verwacht. Zo kun je in een grote zaal bijvoorbeeld een rond podium creëren (ook van truss) waarop de spreker, artiest of ander hoofdpersoon diens moment kan pakken. Omdat een podium vaak vierkant of rechthoekig is, valt een rond ontwerp direct op. Daar heb je al de aandacht van de gasten te pakken. Maar een podium is nog weinig zonder aankleding. Met mooie lampen een professionele verlichting realiseren, met doeken een specifieke setting neerzetten of gebruikmaken van special effects: het kan allemaal. Deze materialen bevestig je dan aan een cirkel truss systeem. Omdat dit dezelfde vorm heeft als het podium valt het extra op. Zeker wanneer er ook nog eens aantrekkelijke verlichting voor een energieke lichtshow of knusse sfeerverlichting wordt gebruikt. Je trekt met het opvallende ontwerp de aandacht van de gasten naar het podium en de persoon die daarop staat. Zo wordt diens boodschap uiteindelijk beter onthouden.

Creëer sfeer op je evenement

De sfeer is tevens erg belangrijk op je evenement. Gaat het om een congres? Dan wil je dat de gasten echt iets leren van de spreker. Je kunt dan de verlichting die je aan de cirkel truss bevestigt afstemmen op het onderwerp van de spreker. Als het over milieu of klimaat gaat kan het podium bijvoorbeeld groen worden, of rood als het over gevaar of liefde gaat. Door een sfeer neer te zetten voelt de aanwezige gast zich opeens meer thuis. Het is dan niet meer een saaie en steriele omgeving waar iets verteld wordt, maar een fijne plek waar iets te leren valt. Het klinkt misschien wat overdreven maar je zult versteld staan hoeveel invloed verlichting en andere sfeerelementen zoals aankleding en muziek hebben op de manier waarop de aanwezige gasten het evenement ervaren. Overweeg daarom altijd een cirkel truss wanneer u een opvallende indruk wilt achterlaten tijdens uw evenement.

Categorieën
Huis, Tuin en Keuken Online winkelen

Werken USB-stopcontacten net zo goed als een normale oplader?

USB stopcontacten

Smartphones, mediaspelers, powerbanks, etc. worden via een USB-aansluiting van stroom voorzien. De USB-uitgangen kunnen rechtstreeks op een stopcontact worden aangesloten met een USB-adapter of op de USB-poortaansluiting op een laptop of desktop of zelfs een USB stopcontact. Beide methoden zullen uw apparaten opladen; Elke methode heeft echter zijn eigen voor- en nadelen.

Stroomvoorziening

Een standaard USB-uitgang op een laptop kan op een bepaald moment maximaal 500 milliampère elektrische stroom leveren terwijl stopcontacten meer stroom kunnen leveren. Een huishoudelijk elektrisch circuit levert 15-20 ampère, hoewel de laders van apparaten meestal beperkt zijn tot 2 ampère. Daarom is het opladen van een apparaat via een USB-stopcontact veel sneller dan het opladen via een gewone oplader of via de USB poort van een laptop.

Wanneer je een apparaat via een USB stopcontact oplaadt dan zorg je er namelijk voor dat je de middelste man negeert – je hebt geen adapter nodig! De adapter zorgt er misschien wel voor dat stroom wordt omgezet om gebruikt te worden door je mobiele apparaat via een USB kabel – maar hier gaat ook wat stroom verloren wat kan betekenen dat opladen via een USB stopcontact sneller is dan via een adapter.

Gemak

Het feit dat je een USB-poort gebruikt om uw smartphone of controller op te laden, betekent dat je op zich maar 1 oplader nodig hebt bij je thuis of op het werk. Je moet geen tientallen draden en kabels met je meesleuren omdat je 1 USB kabel kan gebruiken om al je apparaten op te laden via je USB stopcontact.

Daarnaast is het vaak een stoelendans wanneer je moet bepalen welke stekker je uit het stopcontact moet trekken indien je een adapter wil gebruiken. Heb je nu de voeding van je laptop uitgetrokken? Of de stekker van je bureaulamp?

Dit probleem heb je niet wanneer je een USB stopcontact plaatst want je kan jouw kabeltje direct in het USB stopcontact stoppen!

Wereldwijde standard

USB-aansluiting is een wereldwijde standaard. Dit wil zeggen dat – of je nou in de VS bent, in Europa of zelfs in China, een USB stopcontact altijd op dezelfde manier zal werken. Dit is dan ook meteen een reden waarom je best een USB stopcontact laat plaatsen op het werk – zodat bezoekers en klanten van over de hele wereld makkelijk hun apparaten kunnen opladen.

Stroomverbruik

De adapters die je in het stopcontact stopt verspillen een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit. In ons geval verandert een adapter een hoog energetisch vermogen naar een laag energetisch vermogen om zo je telefoon of speaker op te laden. Het vermogen dat niet verbruikt wordt, wordt uitgestraald als warmte. Dit is dan ook de reden waarom een adapter al snel warm aanvoelt. Wanneer jij een adapter in de muur laat steken zal deze elektriciteit blijven omzetten waardoor je stroom verspilt.

Conclusie

Wanneer je eraan denkt een USB stopcontact te plaatsen maar bang bent dat een USB stopcontact niet zo goed oplaad als een normaal stopcontact met adapter hebben we goed nieuws: een USB Stopcontact laadt net zo goed – zoniet beter, op dan een stopcontact met adapter.

Wanneer je een USB stopcontact aansluit dan zorg je er namelijk voor dat de middelste man – de adapter, genegeerd wordt. Op die manier wordt er minder stroom verspild en kan er sneller opgeladen worden.

Daarnaast is een USB ook een wereldwijde standaard. Dit wil zeggen dat – of je nu in China, in Australië of Europa bent – een USB stopcontact altijd gebruikt kan worden om je apparaten op te laden. Dit is dan ook meteen de reden waarom heel wat internationale bedrijven USB stopcontacten plaatsen. Op die manier kunnen bezoekers en gasten uit andere landen makkelijk en snel hun apparaten opladen zonder adapter.

Categorieën
Mobiel en Telecom

iPhone reparatie Goes

Voor een iPhone reparatie Goes ben je bij de Telefoonreparatiebus aan het juiste adres. Wij hebben een service in het leven geroepen om het onze klanten nog makkelijker te maken. Je weet dat als je je iPhone wilt laten repareren je naar een reparatie winkel moet je daar zeker een halve dag een kwijt bent. Nu maken wij het mogelijk om een afspraak aan te vragen om jouw iPhone te laten repareren bij jou voor de deur. Onze mobiele reparatiebus komt op de door jou aangegeven locatie wanneer het jou uitkomt. Hierdoor bespaar je enorm veel tijd en kan jij lekker doorgaan met je werk bijvoorbeeld. Lees reviews op onze Google of FaceBook pagina en raak overtuigd van onze unieke manier van werken. Dit zijn allemaal berichten van echte klanten en via Google of Facebook kan je helemaal niks manipuleren. Je ziet bij veel bedrijven neppe reviews en dat kan erg misleidend zijn. Hier heb je bij de Telefoonreparatiebus geen last van.

Laat je iPhone X scherm vervangen door een expert

Stel je wilt je iPhone X scherm vervangen in Goes, omdat je hem hebt laten vallen, je batterij omdat hij snel leeg loop of je oplaadconnector omdat je iPhone X niet meer wilt opladen. Neem eens een kijkje op onze website en daar vind je direct al onze prijzen. Er komen geen extra kosten bij voor het op locatie komen of iets dergelijks. We werken open en transparant. Hierdoor weet je van te voren altijd wat je te wachten staat. Voor de meeste iPhone reparaties in Goes nemen we zo een 30 tot 60 minuten in beslag. Je hebt je toestel dus binnen no-time weer terug en dat voor een hele nette reparatieprijs.

Laat je iPhone gratis of bijna gratis repareren

Als je je iPhone binnen in huis heb laten vallen kan je de inboedelverzekering raadplegen of zij het vergoeden. Vergoeden ze het niet dan kan je voor een paar euro per maand je pakket aan laten passen, zodat alle mobiele apparaten in huis verzekert zijn. Dit bespaart je enorm veel geld. Natuurlijk is het ook zo als iemand anders de schuldige is je de schade op hun kan verhalen. Ik hoop dat ik je zo een hoop meer informatie heb kunnen geven en helpen je graag met je iPhone reparatie Goes.

Categorieën
Computers en Internet

Linkbuilding uitbesteden of zelf doen

linkbuilding uitbesteden

Linkbuilding wordt toegepast door bedrijven om met diverse zoekwoorden bovenaan te komen in zoekmachines. De discussie of het tegenwoordig nog wel of niet werkt blijft actueel, maar volgens SEO-experts is het nog steeds een belangrijk rankfactor.

Ik denk er zelf nog altijd precies zo over, maar voeg er altijd wel graag bij dat het vooral op de juiste manier gedaan moet worden!

Nu komt een ander punt, waar bedrijven vaak over twijfelen. Zelf doen, of uitbesteden? Ook dit blijft een lastig punt, wanneer we het over linkbuilding hebben.

De overweging tussen zelf doen of uitbesteden

De eerste vraag die ik zelf stel is, “Heeft u er tijd voor?”. Gevolgd met de vraag of er voldoende kennis in huis is om het zelf te doen. Kan een bedrijf op allebei deze vragen volmondig JA zeggen? Dan is het natuurlijk een goed idee om te overwegen om het zelf te doen. Zo niet, dan is linkbuilding uitbesteden vanzelfsprekend de beste optie.

De meeste bedrijven hebben de kennis niet in huis, laat staan de tijd ervoor om het zelf op te pakken. En laten we nou eerlijk zijn, is het voor een bedrijf niet interessanter en fijner om op dit gebied ontzorgd te worden en vooral dingen te doen waar het goed in is?

Het uitbesteden van linkbuilding en de voordelen

Wanneer een bedrijf in zee gaat met een kundig bedrijf, dan kan de investering die linkbuilding met zich meebrengt ruimschoots terugverdiend worden. Wanneer een bedrijf namelijk in staat is om met behulp van linkbuilding toprankings te halen, dan komt hier vanzelfsprekend meer omzet uit voort!

Een bijkomend voordeel is dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bouwen van backlinks, vaak beschikken over de juiste tools en ook websites waarop zij links kunnen plaatsen. De tools die worden gebruikt, zijn meestal kostbare tools die vaak niet worden meegeteld.

Neem bijvoorbeeld SAAS oplossingen als Semrush en Ahrefs. Dit zijn dure tools, waarvan de pakketkosten voor bedrijven vaak te hoog zijn om er gebruik van te maken. Linkbuilder maken gebruik van deze tools en kunnen hierdoor doelgericht backlinks plaatsen, die ranking vanzelfsprekend meestal ten goede komen!

Ook is linkbuilding vaak een tijdrovende klus en zijn gespecialiseerde bedrijven er sneller in. Weer een punt die linkbuilding uitbesteden ervan interessant maakt!

Categorieën
Maatschappij Online winkelen

Met opslag energie genereren voor je aggregaat

Hoe je met opslag energie kunt inzetten

Door middel van opslag energie opwekken en inzetten wordt de afgelopen periode meer en meer gedaan. Dit gebeurt binnen verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de transportsector en hun auto’s en bussen die op accu’s rijden. Maar dit is niet de enige omgeving die niet stil heeft gezeten omtrent deze verschuiving. Ook de energiesector heeft gekeken naar hoe je met opslag energie kunt opwekken. Dit is een goede stap omdat deze omgeving het gebruik van energie als stokpaardje heeft. Hoe schoner deze sector wordt, hoe beter dit is voor het milieu.

Een stap in de richting van een schoner milieu

Met behulp van de keuzes wordt er energie opgewekt die later ingezet kan worden. Een van de beste middelen waarmee dat kan in deze sector is het aggregaat. Deze staat aangesloten op plekken waar normaliter geen stroompunt te vinden is. Zo kan bijvoorbeeld een festival toch plaatsvinden. Alle audioapparatuur en verlichting worden hierdoor van de nodige stroom voorzien. Maar ook een bedrijf of instantie waarbij het reguliere stroomnetwerk uitvalt kan vertrouwen op de krachten van een aggregaat.

Opslag van energie in een aggregaat

In een aggregaat zit oorspronkelijk een dieselmotor. Als het aggregaat werkt zorgt dat ervoor dat deze verbrandingsmotor aanstaat en dat er diesel gebruikt wordt om deze te laten blijven functioneren. Zet een bedrijf in op het door middel van opslag energie opwekken? Dan wordt er een accu aangesloten op het aggregaat. Deze zorgt ervoor dat er stroom wordt gegenereerd die op een later moment kan worden gebruikt. Ideaal voor wanneer het aggregaat niet volop hoeft te draaien.

Bespaar op mogelijk overlast

Ten eerste is het voordelig voor de portemonnee van de gebruiker. Hoe meer energie door de accu wordt opgewekt, hoe minder diesel er gebruikt hoeft te worden. Ook zorgt het gebruik van opgeslagen energie dat het aggregaat minder snel kapot gaat. Als deze met diesel op halve kracht zou draaien (bijvoorbeeld in de nacht) dan ontstaat na enige tijd roetvorming, hetgeen slecht is voor het apparaat. De opslag zorgt dat energie kan worden ingezet op momenten dat het aggregaat niet volledig hoeft te functioneren. Als je kijkt naar de stank van verbrande diesel en opgeslagen energie ga je ook in dat opzicht erop vooruit. Daarbij is deze vorm van energie opslag ook nog eens stiller dan bij het functioneren op diesel. Er zitten daarom erg veel voordelen aan het met de juiste opslag energie genereren voor je aggregaat.

Categorieën
Computers en Internet

Schakel een videomarketingbedrijf in om te scoren

Een videomarketingbedrijf helpt jouw zichtbaar worden

Als jij je merk of bedrijf zichtbaar wilt laten zijn voor vele mensen dan is het een verstandige zet om een videomarketingbedrijf in te zetten. Een bedrijf als dat heeft veel ervaring in het werken met video en kan je precies vertellen wat er wel en niet werkt. Het is ontzettend waardevol om een manier te vinden om jouw potentiële klanten op een manier aan te spreken die intrigeert, enthousiasmeert en motiveert. Dit is een gezonde basis voor een eventuele klantrelatie. Hoe meer betrokken men is bij jouw merk of bedrijf hoe sneller deze potentiële klant geneigd is om daadwerkelijk zaken met jou te gaan doen. Samen met het videomarketingbedrijf ga jij een online meesterwerk maken dat meer en meer mensen op de hoogte brengt van het bestaan van je bedrijf en hen vervolgens tevens naar je website trekt.

De voordelen van het gebruik van video

Over het algemeen werkt het zo: hoe beter een persoon jouw bedrijf kent, hoe prettiger de connectie tussen hem of haar en jouw onderneming. Er ontstaat een soort band waarop gebouwd kan worden in de vorm van een klantrelatie. Deze connectie kan perfect worden gestart doordat een prospect een video ziet waarin jouw bedrijf te zien is. Het werkt het beste als er een oprechte interesse is vanuit het bedrijf richting de klant. Zo kan een Q&A bijvoorbeeld goed werken, zodat de kijker zich ook gehoord voelt. Maar ook een kijkje achter de schermen, interviews met werknemers of andere video’s werken goed om een band op te bouwen.

Zet in op aandacht

Aandacht is een groot goed in deze online tijd. Doordat er veel nieuws op ons afkomt in vaak korte tijd is men niet meer gewend om heel lang de aandacht vast te houden op één onderwerp. Om onder de aandacht te komen van mensen op bijvoorbeeld sociale media moet je dus een knaller van een video hebben. Een openingsscène waar je u tegen zegt en een script waarvoor je de volle lengte van de video op het puntje van je stoel zit. Een videomarketingbedrijf ondersteunt je om dit resultaat te behalen.

Spreek precies de goede mensen aan

Een voordeel van een video is dat je deze in eerste instantie kunt loslaten op precies de juiste plek: daar waar je doelgroep zich bevindt. Bepaal of je doelgroep bijvoorbeeld op een bepaald platform te vinden is of juist wenst aangesproken te worden via e-mailnieuwsbrieven o.i.d. Richt je video ook daadwerkelijk op dit publiek om een zo relevant mogelijke boodschap te creëren. Daardoor ontstaat er sneller een band tussen kijker en verzender dan wanneer en masse gesproken wordt. Vraag altijd of het videomarketingbedrijf je hierbij wil helpen om een zo passend mogelijk resultaat te realiseren.