Categorieën
Carrière en Werk

Biogas is de weg naar een schoner milieu

Biogas: wat is het?

Als je het hebt over biogas dan spreek je over een type biologische brandstof. Dit zijn brandstoffen die goed zijn voor het milieu omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Een blik op de huidige wereld leert je dat er veel schadelijke stoffen worden uitgestoten in de vorm van verbranding via verbrandingsmotoren in allerlei apparaten. Dit gebeurt allemaal omdat er tot op heden veelal fossiele brandstoffen gebruikt worden die bij verbranding schadelijk zijn. Om meer en meer richting een schoner klimaat te schoon wordt er steeds breder ingezet op biogas.

Het ontstaan van biogas

Als je kijkt naar de manier waarop biogas ontstaat dan ontdek je dat het een werkelijk biologisch type brandstof is. Dat betekent zoveel als dat het gemaakt is uit natuurlijke producten. Wanneer men mest en afval afbreekt ontstaan bepaalde bacteriën. Hieruit wordt methaan gewonnen en van dat methaan wordt weer biogas gemaakt. Mest en afval zijn producten die continu geproduceerd kunnen worden omdat het restproducten zijn. Dit maakt het de ideale bron voor dit milieuvriendelijke type brandstof.

Biogas vroeger en nu

Kijk je naar vroeger dan ontdek je dat er ook toen al geregeld gebruik werd gemaakt van biobrandstoffen in de verbrandingsmotoren uit die tijd. Milieuvriendelijke bronnen werden gebruikt om deze aan te drijven. Zo kon men relatief goedkoop toch op brandstof rijden. Je praat dan over een periode rond de jaren 1900. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt en waren deze in grote getalen verkrijgbaar. Om deze reden waren ze niet al te duur en werd dit de meest favoriete bron voor brandstoffen in die tijd en lang daarna. Zelf nu rijd een groot gedeelte nog op deze brandstoffen die bij verbranding zeker schadelijk zijn. Gelukkig wordt er meer en meer ontdekt wat het belang is van inzetten van biogas.

Wat is het nut van biogas?

Biogas is een goede manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Doordat je gebruik maakt van natuurlijke producten is de verbanding van biogas niet schadelijk voor het milieu. Het is op deze manier een geweldige optie voor vele verbrandingsmotoren. Denk bijvoorbeeld aan generatoren in de energiesector. Deze zijn verantwoordelijk voor het van stroom voorzien van apparaten op plekken waar dat normaal gesproken niet kan, zoals evenementen en matrixborden boven de snelweg. Ook de vele verbrandingsmotoren in voertuigen en zeker in vrachtwagens hebben baat bij het gebruik van biogas. Meer en meer wordt er ingezet op het gebruik van biogas.