Categorieën
Carrière en Werk

Zijn duurzame energiebronnen de toekomst?

Wat betekent de term duurzame energiebronnen?

Tegenwoordig wordt de aandacht van vele bedrijven vooral binnen de energiesector verschoven naar duurzame energiebronnen. Dit zijn manieren om energie op te wekken die goed zijn voor het milieu. Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: duurzame energiebronnen zijn niet helemaal hetzelfde als hernieuwbare energiebronnen. Laatstgenoemde wordt gewonnen uit bronnen die hernieuwbaar zijn. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld gewassen steeds maar opnieuw gepland kunnen worden. Het verschil tussen deze is echter dat duurzame energiebronnen wél goed zijn voor het milieu en hernieuwbare energiebronnen minder ofwel niet goed zijn voor het milieu. Denk bij dat laatste aan energie uit biomassa: als dit uit voedingsgewassen wordt gewonnen, betekent dat dat er landbouwgrond wordt gebruikt en misschien zelfs bossen worden gekapt om de gewassen voor dit doel in te zetten. Niet echt duurzaam dus.

Tweede generatie bio-energie

Kijk je naar tweede generatie bio-energie dan zie je dat dit gewonnen wordt uit organische afvalstoffen. Deze materialen zouden geen ander meer kunnen dienen. Ten illustratie moet je denken aan tuinafval of frituurvet dat al is gebruikt. Ook delen van landbouwgewassen die oneetbaar zijn vallen onder deze noemer. Deze energiebronnen zijn perfect voor het winnen van bio-energie.

Met zonlicht energie opwekken

De alom bekende zonnepanelen zorgen natuurlijk ook voor het duurzaam opwekken van energie. Doordat er in Nederland geregeld genoeg zonlicht schijnt, is het voor veel bedrijven en zelfs huishoudens rendabel om met behulp van zonlicht energie op te wekken. Dit is onwijs goed voor het milieu, omdat er bij de winning hiervan totaal geen schadelijke stoffen vrijkomen. De hitte op de zonnepanalen wordt omgezet tot energie. De kleine hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van de panelen worden al gauw weer gecompenseerd. Erg duurzaam dus!

Energie halen uit water

Nederland is een waterland. Vandaar dat ook water gebruikt wordt om energie te winnen. Denk hier maar aan een waterrad. Deze wordt door het water in beweging gezet. Deze beweging zorgt voor wrijving en dat wordt weer omgezet in stroom. Ook bij dit proces gebruikt de energiewinning geen schadelijke stoffen. Een klein nadeel is dat niet op elke plek evenveel water beschikbaar is. Dit betekent dat deze vorm van energiewinning niet overal in te zetten is.

Windenergie: een onuitputtelijke bron

Een derde vorm van duurzame energiebronnen is windenergie. Steeds meer windmolens worden neergezet om van de wind gebruik te maken. Daar hebben we immers voldoende van in Nederland. De rotorbladen worden in beweging gezet door de wind en hierdoor ontstaat warmte. Deze warmte wordt omgezet in energie. En ook hier wordt de minieme hoeveelheid CO2 die ontstaat bij het produceren van windmolens al gauw weer gecompenseerd. Duurzame energiebronnen zijn er in overvloed en gelden als de toekomst voor een schoon klimaat.

Categorieën
Carrière en Werk

De mogelijkheden van een bio brandstof

Een bio brandstof als toekomstbestendige oplossing

Met het klimaat in het achterhoofd wordt er de laatste tijd veel focus gelegd op de ontwikkelingen van bio brandstof. Bio is vanzelfsprekend de afkorting van biologisch: iets dat goed is voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn biodiesel en biogas. Een ontzettend groot voordeel van bio brandstoffen ten opzichte van fossiele brandstoffen is dat eerstgenoemde hernieuwbaar zijn. Fossielen brandstoffen zijn dit niet en zijn ook nog eens schadelijk voor het milieu.

Hoe komt een bio brandstof tot stand?

Een bio brandstof wordt gewonnen uit organische bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plantaardig en dierlijk materiaal. Wanneer deze worden bewerkt ontstaat een synthetische brandstof. Dit wil zeggen dat er meerdere bestanddelen worden gecombineerd tot één product. Per type bio brandstof verschilt het hoe product precies tot stand komt. Feit is wel dat alle milieuvriendelijke brandstoffen hernieuwbaar zijn en goed voor het milieu.

Bio brandstoffen werden jaren geleden al gebruikt

Ruim honderd jaar geleden was er ook al sprake van het gebruiken van biologische brandstoffen. Het hielp ook mee dat de fossiele variant op dat moment nog niet was ontdekt. Rond 1900 waren er al vele machines en voornamelijk auto’s die functioneerden op plantaardige oliën. Later werden de fossiele brandstoffen ontdekt. Deze waren op grote schaal en makkelijk te verkrijgen, waardoor velen dit type brandstof verkozen boven de milieuvriendelijke.

Welke soorten brandstof zijn bio?

Biobrandstof is een term die overkoepelend is: er zijn verschillende soorten brandstoffen die goed zijn voor het milieu. Denk hierbij aan biodiesel en biogas. Biodiesel wordt bijvoorbeeld gemaakt van vet dat vrijkomt wanneer vettige gewassen als maïs, graan en koolzaad worden samengeperst. Kijk je naar biogas dan zie je dat dit gemaakt wordt van het methaan dat vrijkomt bij het afbreken van mest en afval.

Een beter milieu met bio brandstoffen

Bovenstaande voorbeelden van bio brandstoffen zijn hernieuwbaar en dus niet eindig. Dit betekent dat er altijd een beroep op kan worden gedaan. Fossiele brandstoffen beginnen meer en meer op te raken. Om zich hierop voor te bereiden en met een beter milieu in ogenschouw focussen velen nu op het gebruik van milieuvriendelijke bio brandstoffen.